تیم

با متخصصان ما در ارتباط باشید

کاوه نجابتیان
مدیر عامل
مهدی شعبانیان
رئیس هیئت مدیره
مهدی خلفی
مدیر تیم برنامه نویسی
خانم رشید زاده
مدیر فروش