16 تیر 1399

اولین مجتمع فناوری سلامت با رویکرد بین المللی راه اندازی می شود

عاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از راه‌اندازی مجتمع فناوری سلامت با رویکرد بین‌المللی برای اولین بار در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور